Chính sác trả hàng & Hoàn Tiền

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

(*) Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Quy chế hoạt động, sàn TMĐT beautymarket.com.vn đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn.

Người bán trên sàn TMĐT sau đây có thể gọi là đối tác hoặc Người bán.

Người mua trên sàn TMĐT sau đây có thể gọi là Khách hàng hoặc người mua.

(*) Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng người mua chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

• Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;

• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

• Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

• Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên beautymarket.com.vn sẽ cần Người bán xác nhận lại những thoả thuận này).

Tất cả các yêu cầu trả hàng - hoàn tiền phải được thực hiện trên sàn TMĐT beautymarket.com.vn.

beautymarket.com.vn luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Quy chế hoạt động của sàn TMĐT beautymarket.com.vn.

(*) Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

(*) Quyền lợi của Người bán

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, beautymarket.com.vn sẽ thông báo cho Người bán qua văn bản (thông báo trên sàn TMĐT và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại). Người bán cần phải gửi phản hồi theo hướng dẫn của beautymarket.com.vn trong thời gian quy định. Sau thời gian đó, nếu beautymarket.com.vn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, beautymarket.com.vn hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của Người mua, và tự động hoàn tiền cho Người mua sau khi nhận được bằng chứng về việc Người mua đã hoàn tất hoàn trả hàng cho Người bán.

beautymarket.com.vn luôn theo dõi phản hồi của Người bán trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua.

(*) Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành... nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. beautymarket.com.vn khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

(*) Chi phí trả hàng

Người mua cần thanh toán phí trả hàng trực tiếp cho đơn vị vận chuyển trước khi gửi trả hàng (trừ trường hợp đã thỏa thuận với Người bán trong mục “Chat ngay” trên sàn TMĐT beautymarket.com.vn).

(*) Liên lạc giữa người bán và người mua

beautymarket.com.vn khuyến khích Người dùng liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. beautymarket.com.vn sẽ chỉ can thiệp trong trường hợp Người bán và Người mua không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng; do vậy Người mua nên chủ động liên hệ với Người bán khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.