CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRÊN SÀN GIAO DỊCH TMĐT BEAUTYMARKET.COM.VN


1. Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website beautymarket.com.vn, Khách hàng và các đối tác vui lòng thông báo đến ban quản trị website beautymarket.com.vn trong thời gian sớm nhất.

Các tranh chấp liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ giao hàng, dịch vụ bảo hành – bảo trì sản phẩm hoặc các yêu cầu liên quan đến việc đổi trả - hoàn tiền sẽ do Người bán chịu trách nhiệm chính giải quyết với Người mua. Sàn TMĐT beautymarket.com.vn chỉ có trách nhiệm đứng ra làm trung gian để tiếp nhận thông tin từ Người mua – chuyển thông tin đến cho Người bán, thực hiện hòa giải giữa Hai bên và thúc đẩy quá trình giải quyết vụ việc giữa Hai bên.

2. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của đối tác/khách hàng vào chất lượng dịch vụ của beautymarket.com.vn. Mọi phản hồi về tranh chấp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở công ty hoặc qua email, công ty sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông tin phản hồi về tranh chấp để đưa ra cách thức giải quyết phù hợp nhất.

+ Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ: Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Mingroup, trụ sở tại: Sàn thương mại OF-06, nhà R4 – số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ Hoặc qua Email: mingroupcpn@gmail.com

+ Hoặc qua Số điện thoại: 02473087866

Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại gồm:

Bước 1: Sàn giao dịch TMĐT beautymarket.com.vn tiếp nhận thông tin khiếu nại, tranh chấp.

Bước 2: Sàn giao dịch TMĐT beautymarket.com.vn xác thực thông tin.

Bước 3: Sàn giao dịch TMĐT beautymarket.com.vn đứng ra làm bên thứ 3 hòa giải cho khách hàng và thành viên nếu là tranh chấp giữa Người bán và người mua/ hoặc tiến hành thương lượng với khách hàng/thành viên nếu tranh chấp với sàn TMĐT beautymarket.com.vn.

Bước 4: Giải quyết tranh chấp theo thương lượng, hòa giải nếu thương lượng/hòa giải thành.

Bước 5: Nếu thương lượng hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Phán quyết của tòa có giá trị ràng buộc với các bên.

Cụ thể:

- Đối với trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Người bán (đối tác) với Người mua (Khách hàng):

Các bên bao gồm đối tác, khách hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

Các tranh chấp liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ giao hàng, dịch vụ bảo hành – bảo trì sản phẩm hoặc các yêu cầu liên quan đến việc đổi trả - hoàn tiền sẽ do Người bán chịu trách nhiệm chính giải quyết với Người mua. Sàn TMĐT beautymarket.com.vn chỉ có trách nhiệm đứng ra làm trung gian để tiếp nhận thông tin từ Người mua – chuyển thông tin đến cho Người bán, thực hiện hòa giải giữa Hai bên và thúc đẩy quá trình giải quyết vụ việc giữa Hai bên.

Đối với đối tác: cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với beautymarket.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến đối tác/khách hàng nếu được Khách hàng hoặc đối tác (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi đối tác, khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị beautymarket.com.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đối tác: beautymarket.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Công ty sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của đối tác đó trên beautymarket.com.vn.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên đối tác và khách hàng, thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

beautymarket.com.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người tiêu dùng). Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Đối với trường hợp phát sinh tranh chấp giữa đối tác/Khách hàng với beautymarket.com.vn:

beautymarket.com.vn có trách nhiệm lớn nhất trong việc giải quyết mâu thuẫn trong hòa giải, đảm bảo lợi ích của đối tác và Khách hàng. Nếu mâu thuẫn được xác định là lỗi của beautymarket.com.vn, Ban quản trị website sẽ nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết để đạt được các tiêu chí do bên còn lại đặt ra. Ngược lại, mâu thuẫn phát sinh do đối tác hoặc Khách hàng, beautymarket.com.vn sẽ gửi thông báo chỉnh sửa hoặc thay đổi theo đúng quy định của beautymarket.com.vn để chấm dứt mâu thuẫn, có thể áp dụng các biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản, thậm chí chấm dứt toàn bộ giao dịch của họ trên beautymarket.com.vn nếu cần thiết.

Nếu hình thức thỏa thuận không đạt được kết quả hai bên mong muốn, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

beautymarket.com.vn cam kết giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.