CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

(*) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân: 

- Mục đích thu thập thông tin khách hàng: Website beautymarket.com.vn thu thập thông tin khách hàng để quản lý thông tin phục vụ cho hoạt động giao hàng hóa và hỗ trợ sau mua hàng, để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của khách hàng.

- Phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

+ Đối với Người mua:

• Website thu thập các thông tin cá nhân của người mua tại mục “Đăng ký” tài khoản bao gồm: Họ và tên, Email đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà beautymarket.com.vn yêu cầu thành viên phải cung cấp khi đăng ký tài khoản và để liên hệ, gửi thông tin các sản phẩm hoặc để phục vụ việc chăm sóc khách hàng sau bán hàng của các shop.

• Ngoài ra, website còn thu thập các thông tin về: Ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh đại diện, địa chỉ, email, số điện thoại trong mục Quản lý tài khoản => Quản lý hồ sơ. Các thông tin này thành viên được lựa chọn có cung cấp hoặc không cung cấp cho website (trừ mục họ tên, ngày sinh, giới tính là bắt buộc).

Hình ảnh minh họa:


       + Đối với Người bán:

• Website thu thập các thông tin sau tại mục “Đăng ký” tài khoản: Họ và tên, Email đăng nhập, mật khẩu.

Đồng thời, khi ký Hợp đồng dịch vụ, Người bán phải cung cấp các thông tin cho Công ty trong mục “Bên B” gồm: Họ tên (đối với cá nhân) hoặc tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), Số 

+ Ngoài ra, beautymarket.com.vn còn tiến hành thu thập các thông tin khác trong quá trình khách hàng phản hồi về chất lượng của sản phẩm hàng hóa bằng cách email, điện thoại tới bộ phận hỗ trợ của beautymarket.com.vn:

Email: mingroupcpn@gmail.com

Số điện thoại hotline: 02473087866

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 (*) Phạm vi sử dụng thông tin:

 Sàn giao dịch TMĐT beautymarket.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp thông tin các hàng hóa đến thành viên;


- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT beautymarket.com.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Phục vụ việc giao hàng, hỗ trợ hệ thống chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc và nhận ý kiến phản hồi từ phía khách hàng của beautymarket.com.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT beautymarket.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng.

 Ban quản trị beautymarket.com.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên trong phạm vi sử dụng thông tin nêu trên, ngoài ra không sử dụng vào bất kỳ mục đích hay phạm vi nào khác.

(*) Thời gian lưu trữ thông tin:

 Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của beautymarket.com.vn. Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 02 năm và tối đa là 10 năm. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

 (*) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân thu thập được trên website beautymarket.com.vn:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người bán/Người mua trên sàn giao dịch TMĐT beautymarket.com.vn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Mingroup

2. Các đối tác có ký Hợp đồng để thực hiện một phần dịch vụ do Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Mingroup cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản của Hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

3. Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Mingroup cung cấp thông tin của người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

4. Người mua và Người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Mingroup là đơn vị hòa giải.

(*) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Mingroup

Trụ sở chính: Sàn thương mại OF-06, nhà R4-số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: mingroupcpn@gmail.com

Số điện thoại: 024 730 87866

(*) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 Người dùng có quyền tiếp cận để tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ các dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên beautymarket.com.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân, hoặc người dùng có thể yêu cầu beautymarket.com.vn hỗ trợ thực hiện việc này.

 Việc đăng nhập vào beautymarket.com.vn có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào website.

 Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử beautymarket.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, beautymarket.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các hình thức gửi khiếu nại:

Email: mingroupcpn@gmail.com

Số điện thoại: 024 730 87866

 (*) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên beautymarket.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của beautymarket.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ban quản lý website beautymarket.com.vn cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, beautymarket.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Website cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của beautymarket.com.vn.

Website thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức sau:

1. Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng;

2. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

3. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các quy định của Công ty và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.

Ban quản lý beautymarket.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý beautymarket.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Công ty đã xây dựng Chính sách bảo mật cho Sàn thương mại điện tử beautymarket.com.vn và Chính sách bảo mật này được đính kèm theo Đề án.


(*) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Người tiêu dùng khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi mà Ban quản trị website beautymarket.com.vn đã thông báo, có quyền gửi khiếu nại trực tiếp đến Ban quản trị website beautymarket.com.vn theo một trong các phương thức sau:

- Gửi thư theo đường bưu điện đến hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Mingroup:

Trụ sở chính: Sàn thương mại OF-06, nhà R4-số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 730 87866

- Gửi thư qua email hỗ trợ của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Mingroup: mingroupcpn@gmail.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh, khiếu nại.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày làm việc kể từ ngày Công ty TNHH giải pháp công nghệ Mingroup nhận được nội dung phản ánh, khiếu nại.

Chính sách bảo mật thông tin được hiển thị rõ ràng cho Người mua/Người bán đọc và tham khảo cụ thể (trong bản Quy chế hoạt động) khi Thành viên đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch TMĐT beautymarket.com.vn. Thành viên phải đọc kỹ trước khi nhấn nút đồng ý.

Hình ảnh minh họa dưới đây: